About the Journal

Jurnal PERADABAN yang telah mula diterbitkan pada tahun 2008 merupakan jurnal berwasit yang diminati pembaca terutamanya dalam bidang kemanusiaan, sains sosial dan sains tabii. Jurnal yang menerbitkan artikel dalam Bahasa Melayu ini juga merupakan satu platform untuk berdialog tentang pelbagai isu berdasarkan pengamatan dan penilaian kritis serta menerima artikel penyelidikan, kertas teori, atau ulasan buku yang menyentuh mana-mana aspek berkenaan wacana tentang peradaban dan dialog antara budaya, pandangan alam serta kepercayaan, falsafah, bahasa dan pengetahuan sains.

 

ISSN: 1985-6296
eISSN: 2636-9257
Kekerapan: Setiap tahun
Bahasa:
 Bahasa Malaysia
Pertanyaan:
 adab@um.edu.my

Current Issue

Vol. 16 No. 1 (2023): Jurnal Peradaban
					View Vol. 16 No. 1 (2023): Jurnal Peradaban
Published: 2023-12-31

Full Issue

Articles

View All Issues